Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nas seguintes ligazóns, pode consultar os documentos relativos aos últimos orzamentos municipais aprobados definitivamente polo Concello Pleno, en sesión ordinaria do día 22 de febreiro de 2017:

DOCUMENTO CONSULTA/DESCARGA PDF CONSULTA/DESCARGA WORD
Memoria da Alcaldía do proxecto de orzamentos 2017 VER PDF Memoria da Alcaldía do proxecto de orzamentos 2017 DESCARGA WORD Memoria da Alcaldía do proxecto de orzamentos 2017
Informe económico financieiro VER PDF Informe económico financieiro DESCARGA WORD Informe económico financieiro
Informe de avaliación da estabilidade orzamentaria VER PDF Informe de avaliación da estabilidade orzamentaria DESCARGA WORD Informe de avaliación da estabilidade orzamentaria
Informe da Intervención municipal sobre proxecto de orzamentos 2017 VER PDF Informe da Intervención municipal sobre proxecto de Orzamentos 2017 DESCARGA WORD Informe da Intervención municipal sobre proxecto de Orzamentos 2017
Bases de execución dos orzamentos VER PDF Bases de execución dos Orzamentos DESCARGA WORD Bases de execución dos Orzamentos
Anexo investimentos 2017 VER PDF Anexo investimentos 2017 DESCARGA WORD Anexo investimentos 2017
Resumo ingresos por conceptos/subconceptos VER PDF Resumo dos ingresos por conceptos/subconceptos DESCARGA WORD Resumo dos ingresos por conceptos/subconceptos
Ingresos – aplicacións por clasificación económica VER PDF Ingresos – aplicacións por clasificación económica DESCARGA WORD Ingresos – aplicacións por clasificación económica
Resumo gastos por programas VER PDF Resumo gastos por programas DESCARGA WORD Resumo gastos por programas
Gastos- clasificación programa desglosado por aplicación VER PDF Gastos- clasificación programa desglosado por aplicación DESCARGA WORD Gastos- clasificación programa desglosado por aplicación
Estado da débeda VER PDF Estado da débeda DESCARGA WORD Estado da débeda
Aprobación definitiva orzamentos 2017 VER PDF Aprobación definitiva orzamentos 2017 DESCARGA WORD Aprobación definitiva orzamentos 2017

Pode consultar máis información ao respecto no Portal de Transparencia da sede electrónica, na seguinte ligazón:

Portal de transparencia da sede electrónica

Back to top