Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nas seguintes ligazóns ten a disposición a normativa urbanística aprobada no Concello de Ortigueira.

Instrumentos de ordenación do territorio con incidencia no Concello

CÓDIGO TÍTULO INSTRUMENTO DATA APROBACIÓN DATA DOG
OT-98-018 Parque eólico Capelada II Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal 1999-06-17 1999-07-22
OT-98-009 Parque eólico Concepenido Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal 1998-09-24 1998-10-23
OT-97-003 Parque eólico A Coriscada Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal 1997-06-05 1997-09-12
OT-12-209 Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Xunta de Galicia xestionadas por RETEGAL Plan sectorial de incidencia supramunicipal 2013-05-02 2013-06-17
OT-11-113 Plan de Ordenación do litoral de Galicia Plan territorial integrado 2011-02-10 2011-02-23
OT-09-016 Liña de interconexión do parque eolico Punta Maeda Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal 2014-03-13
OT-05-061 Parque eólico Punta Maeda Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal 2010-11-11 2010-12-23
OT-04-030 Parque eólico Monte Rande Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal 2005-06-16 2005-07-07
OT-01-032 Parque eólico Serra da Panda (antes Coriscada II) Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal 2003-03-20 2003-04-14
OT-01-028 Plan sectorial hidroeléctrico das concas hidrográficas de Galicia-Costa Plan sectorial de incidencia supramunicipal 2001-11-29 2002-01-07
OT-00-017 Parque eólico Faladoira Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal 2001-04-06 2001-05-02
OT-00-014 Parque eólico Coto Teixido Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal 2001-05-10 2001-06-07
DOT Directrices de ordenación do territorio Directrices de ordenación do territorio 2011-02-10 2011-02-22

Na seguinte ligazón, pode acceder á páxina do Siotuga para a descarga desta información:

IR Á LIGAZÓN Siotuga

Planeamento xeral

FIGURA CONSULTA/DESCARGA WORD APROB. DEF BOP DOG NORMATIVA
Modificación puntual NSP NUM 3 ZONA DE LAGAREA DESCARGA WORD Modificación pun tual Lagarea 2000-12-22 2001-01-25 2001-02-02 2001-01-25
Modificación puntual NSP NUM 4 E 5, 6 MODIFICADA. XENERAL FRANCO DESCARGA WORD Xeral Franco 2000-07-20 2000-09-14 2000-09-13 2000-09-14
Normas subsidiarias de planeamiento DESCARGA WORD NSP 1993-05-27 1993-06-19 1993-09-20

Planeamento de desenvolvemento

FIGURA TÍTULO APROB. DEF BOP DOG NORMATIVA
Plan Parcial DESCARGA WORD Saui no lugar da Rega na parroquia de Cuiña 2001-08-26 2001-10-20 2001-10-15 2001-10-20
Modificación puntual DESCARGA WORD PP-SAUI Num 1 do polígono industrial en Rega, na parroquia de Cuiña 2006-11-29 2010-01-15 2010-01-04
Estudio de detalle DESCARGA WORD Referente a ordenar, completar e reaxustar aliñación interior de Soar sito na rúa 2012-06-25 2012-07-06 2012-07-05 2012-07-06
Estudio de detalle DESCARGA WORD Rúa Outeiro, Espasante 2007-03-27 2007-05-16 2007-04-26 2007-05-16
Estudio de detalle DESCARGA WORD Praza de Santo Antonio do Porto, Espasante 2003-04-27 2003-05-19
Estudio de detalle DESCARGA WORD Avda Xeral Franco, Santa Marta 2002-04-24
Estudio de detalle DESCARGA WORD Avda Penela num 8 2000-12-22 2001-02-23

Non hai eventos

Back to top