Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

En virtude da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeneral, a corporación do Concello de Ortigueira está formada por 13 concelleiros e concelleiras, que se organizan en grupos municipais, e asisten aos órganos colexiados de decisión: Pleno, Xunta de Goberno Local e Comisión Informativa de Pleno.

Os membros de cada un destes órganos municipais son:

 • Partido Socialista – PSdeG-PSOE:
  • Juan Vicente Penabad Muras – Alcalde Presidente
  • Ángel Lozano Novas
  • Juan Manuel Cao García
  • Miguel Ángel Yáñez Lorenzo
  • María Dolores Lamelas Penas
  • José Luis Pérez López
 • Centristas Ortigueira – CCD Ortigueira:
  • María Isabel Rego Martínez
 • Primeiro Ortigueira – P.Orti
  • Ana Belén Franco Martínez
 • Partido Popular – PP:
  • José Valentín Calvín Fondevila
  • Jaime Vicente Ponce Piñón
  • Jose Antonio Monteagudo Villar
  • Elisa Isabel Dorna Gómez
  • Manuel García Fernández

Son membros de la Xunta de Goberno Local os seguintes membros do equipo de goberno:

 • Juan Vicente Penabad Muras – Alcalde Presidente
 • Ángel Lozano Novas – 1º Tenente de Alcalde
 • Juan Manuel Cao García – 2º Tenente de Alcalde
 • Miguel Ángel Yáñez Lorenzo – 3º Tenente de Alcalde
 • María Dolores Lamelas Pena- 4º Tenente de Alcalde

As comisións informativas do mandato corporativo 2019-2023 son as seguintes:

 • A Comisión de Asuntos Xerais.
 • A Comisión de Facenda e Especial de Contas.

As comisións estarán integradas por nove membros distribuídos do seguinte xeito:

 • Catro membros do grupo PSdeG-PSOE.
 • Tres membros do grupo Partido Popular.
 • Dous membros do grupo mixto.

Non hai eventos

Back to top