Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

En virtude da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeneral, a corporación do Concello de Ortigueira está formada por 13 concelleiros e concelleiras, que se organizan en grupos municipais, e asisten aos órganos colexiados de decisión: Pleno, Xunta de Goberno Local e Comisión Informativa de Pleno.

Os membros de cada un destes órganos municipais son:

 • Partido Popular – PP:
  • José Valentín Calvín Fondevila – Alcalde Presidente
  • Ana Matilde Cartelle Fraga
  • Jaime Vicente Ponce Piñón
  • Jose Antonio Monteagudo Villar
  • Elisa Isabel Dorna Gómez
 • Partido Socialista – PSdeG-PSOE:
  • Juan Vicente Penabad Muras
  • Cristiano Federico Sandels Navarro
  • Juan Manuel Cao García
  • María Dolores Lamelas Pena
 • Primeiro Ortigueira – P.Orti
  • Ana Belén Franco Martínez
  • Pablo Breijo Caruncho
 • Bloque Nacionalista Galego-BNG:
  • Marco Schaal Orizales
 • Xunto a Ti-XA:
  • María Isabel Rego Martínez

Son membros de la Xunta de Goberno Local os seguintes membros do equipo de goberno:

As comisións estarán integradas por sete membros distribuídos do seguinte xeito:

 • 3 membros do grupo Partido Popular.
 • 2 membros do PSdeG-PSOE.
 • 1 membro de Primeiro Ortigueira.
 • 1 membro do Grupo Mixto.

Non hai eventos

Back to top