Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O noso territorio conta con abundantes recursos patrimoniais de tipo natural e cultural que deberían ser o principal motor da súa economía.

Todos estes recursos precisan tanto de protección como de mecanismos que permitan que sexan susceptibles de ser aproveitados de forma sostible e reportar beneficios económicos.

Sen embargo, este territorio, eminentemente rural, presenta unha serie de problemáticas que co paso do tempo foron desembocando na existencia de comunidades ruráis e urbanas cada vez máis despoboadas, con unha economía deprimida e dificultades de recuperación. Pensamos firmemente que na recuperación desta economía xogan un importante papel o sector primario e o sector servizos a través de relacións km0 e de calidade.

Para fomentar todo isto nace a Oficina de Intervención Rápida, para a protección e posta en valor dos nosos recursos.

Non hai eventos

Back to top