Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ortigueira suma unha prestación específica de estimulación terapéutica de Alzheimer e outras demencias na área de Servizos Sociais

Ortigueira suma unha nova prestación á súa área de Servizos Sociais. O executivo liderado por Valentín Calvín ten entre as súas prioridades de goberno reforzar esta parcela para potenciar o benestar dos veciños e veciñas do municipio. E para iso, dá un novo paso, poñendo en marcha o Servizo Específico de Estimulación Terapéutica de Alzheimer e outras Demencias (SEETA).

O SEETA nace en Ortigueira coa finalidade de fomentar a autonomía das persoas afectadas por demencias, optimizando as súas capacidades residuais a través dunha atención especializada e terapéutica. A prestación inclúe información e orientación, pero tamén asistencia ás actividades básicas e instrumentais da vida diaria, estimulación cognitiva, atención psicolóxica ou actividades de lecer e tempo libre.

Deste xeito, realízase unha intervención integral tendiente a manter ou mesmo mellorar as capacidades físicas, cognitivas, funcionais e sociais da persoa afectada pola demencia. Con isto, promóvese que estes pacientes poidan permanecer na súa contorna comunitaria o maior tempo posible. Máis aló deste labor co paciente, o SEETA tamén prestará unha ampla atención ás familias, xa que ofrecerá asistencia psicolóxica, reunións de apoio e diversas accións formativas sobre a enfermidade.

Con iso preténdese establecer un soporte asistencial aos coidadores familiares e axudarlles a adquirir os coñecementos e habilidades que lles permitan afrontar da mellor maneira posible o complicado proceso de coidado do paciente. Á vez, foméntanse hábitos de autocuidado e proporciónanse contextos para o intercambio de experiencias entre coidadores e coidadoras.

“O Concello, como institución máis próxima á cidadanía, debe estar á beira da súa xente. Un dos procesos máis complicados para unha familia é o ter que coidar a unha persoa con demencia. O día a día é durísimo, así que toda axuda é pouca. Con esta nova oferta asistencial no proceso de desenvolvemento duns Servizos Sociais municipais que sexan unha referencia, ofrecemos un servizo non só para fomentar a estimulación integral do paciente, senón que tamén ofrece apoio e ferramentas á familia para levar da mellor maneira posible esta situación”, apunta o alcalde, Valentín Calvín.

Un servizo dentro do municipio

O servizo ofértase no propio municipio, xa que terá o seu punto central no Centro Social de Ortigueira, situado no Recheo dá Alameda (sen número). A súa oferta será de luns a venres, cunha duración de tres horas cada día. Ademais, disponse dunha marxe horaria de 30 minutos na entrada e outra media hora na recollida, dentro dun horario de 10 a 14:00 horas.

O SEETA ten o seu referente na área de Prevención dá Dependencia e Promoción dá Autonomía Persoal para persoas dependentes con Alzheimer ou outras demencias, da Carteira de Servizos dá Dependencia da Xunta de Galicia. En Ortigueira está executado por AFAL Ferrolterra (Asociación de Familiares de persoas afectadas por Alzheimer e outras Demencias dá Comarca de Ferrolterra), coa colaboración do Concello e o cofinanciamento da Xunta de Galicia.

Back to top