Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O Concello aproba a Conta Xeral de 2020 cun remanente de máis de 2 millóns de euros

  • “Esta cifra ven a demostrar a boa xestión económica que se está a levar a cabo”, destacou Juan Penabad Muras.
  • En sesión plenaria aprobouse, entre outros asuntos, a modificación do persoal e do anexo de persoal municipal.

O pleno do Concello de Ortigueira aprobou a Conta Xeral do ano 2020, con votos a favor de PSOE, PP e Centristas e a abstención de Primeiro Ortigueira. O documento, que será presentado no Tribunal de Contas e no Consello de Contas, lanza un remanente de tesourería de 2.377.572,47 euros.

O alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras, destacou que “esta cifra ven a demostrar a boa xestión económica que se está a levar a cabo e que nos permitirá acometer, con fondos propios, investimentos que melloren a vida dos veciños e veciñas de todo o Concello”.

Por outra banda, na sesión plenaria tamén se aprobou definitivamente, co voto de calidade do rexedor, a modificación do persoal e do anexo de persoal municipal, desestimando a única alegación respecto diso presentada por unha traballadora.

 

Outros asuntos

En canto ao resto de puntos da orde do día aprobouse por unanimidade: a modificación das bases de execución do orzamento municipal, o recoñecemento de compatibilidade a unha empregada pública para o desenvolvemento dunha actividade privada e a convalidación do decreto de alcaldía para participar na 2ª fase do Plan Único Adicional. Ademais, emitiuse unha declaración institucional en apoio ás traballadoras e traballadores de VESTAS e aprobouse a modificación dun artigo da ordenanza reguladora da taxa polo servizo de recollida de residuos.

Back to top