Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO APLICA O CANON DE SOGAMA E REDUCE NUN 8% A TAXA DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS

O Concello de Ortigueira aplica o canon bonificado de Sogama para 2021 e reduce nun 8% a cota líquida final das liquidacións da taxa correspondente ao segundo trimestre do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos.

Este cambio materializouse coa modificación parcial da ordenanza fiscal número 18 que regula a taxa do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e remitiuse este cambio aos servizos tributarios da Deputación dá Coruña, na que está delegada a xestión recadatoria.

Incorporarase o seguinte texto explicativo nos recibos: “Minoración dá cota final por aplicación do canon bonificado de SOGAMA para 2021 (4% en cálculo anual, aplicado integramente non segundo semestre do 2021 nun 8% acumulado).

O alcalde de Ortigueira, Juan Penabad, sinala que “se buscou con esta disposición adicional acordar os tributos máis xustos para as persoas beneficiarias deste servizo, coas pertinentes adaptacións das prestacións patrimoniais que se establecen para un servizo destas características”, engade.

Back to top