Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO ORDENA Á PROMOTORA DA OBRA DA AVENIDA FRANCISCO SANTIAGO QUE ASEGURE A ZONA

O Concello de Ortigueira ordena á promotora da obra do número 21 da avenida Francisco Santiago que asegure a zona. O Consistorio dita unha orde de execución para poñer fin á pasividade da promotora e actuar nunha zona que se atopa en estado de abandono e supón un risco para os veciños e veciñas e un problema de salubridade pública.

A actuación leva paralizada desde o 2008 e co paso dos anos xerouse no solar unha lagoa artificial. A isto súmase unha grúa abandonada que se deteriorou co tempo.

Para dar resposta a esta situación, o Consistorio ordena a Investimentos Bamase S.L. que elimine a auga do solar e, no caso de ser necesario, estabilice os edificios lindeiros. Tamén obrigará á empresa para desmontar a grúa e encher o oco producido polo baleirado do lugar. Unha vez estas tarefas estean realizadas, a promotora tamén deberá acondicionar o lugar e valar a parcela. Para poder levase a cabo estas actuacións elaborarase previamente un estudo sobre a afectación aos edificios lindeiros para a previsión de arriostramientos nestes e na estrada.

O Concello fixa como prazo máximo para a execución destas medidas un total de dous meses, que poderán prorrogarse no caso de que xurdan dificultades especiais. Se a promotora incumpre a orde municipal de forma inxustificada, a Administración local poderá realizar unha execución subsidiaria á conta do obrigado e impoñer multas con periodicidade bimensual de entre 1.000 a 10.000 euros, reiterables trimestralmente, sen que en ningún caso poida superar individualmente no seu conxunto o 75% do custo de reposición da edificación ou da nova construción con carácterísticas similares.

“Con esta medida pretendemos garantir a seguridade dos veciños e veciñas da zona, que xa nos transmitiron a súa preocupación por como esta lagoa pode afectar ás edificacións colindantes e á beirarrúa que linda co solar”, sinalou o alcalde, Juan Penabad Muras.

Back to top