Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO DEDICARÁ 158.510 EUROS A REORDENAR A PRAZA DE SAN ANTÓN, DÁNDOLLE UN MAIOR PROTAGONISMO AO PEATÓN

O Concello de Ortigueira acaba de adxudicar por 158.510 euros as obras de reordenación da praza de San Antón e a súa contorna. Unha actuación coa que o Consistorio devolverá o protagonismo ao peón nunha zona con moito tránsito de persoas debido á súa proximidade á praia de San Antonio e ao tratarse dun dos principais espazos de esparexemento de Espasante. As obras financiaranse con cargo ao Plan Único da Deputación dá Coruña. Plan Único de la Deputación da Coruña.

“Unhas tarefas coas que se eliminarán obstáculos e desniveis nos lugares públicos titularidade do Concello, permitindo unha maior accesibilidade a todas as persoas deste pobo turístico mariñeiro así como a creación dunha contorna moito máis segura para a cidadanía”, sinalou o alcalde do municipio, Juan Penabad Muras.

Con esta iniciativa o Concello eliminará os desniveis existentes entre as distintas áreas que conforman a praza de San Antón. Así pois, as beirarrúas e a plataforma da estrada colocaranse ao mesmo nivel con diferentes texturas para a súa correcta diferenciación.

Así mesmo, na rúa que leva á praia de San Antonio eliminarase o illote central e unificarase a zona de circulación rodada. Tamén se creará un paseo cara ao miradoiro de San Antón coa ampliación dunha das beirarrúas ata os cinco metros e medio de ancho. A outra beirarrúa conservará o seu tamaño, pero verá renovado o seu bordo e pavimento de adoquín.

Na actualidade, o centro da praza conta cunha fonte que polas súas dimensións e xeometría fan que este elemento sexa unha barreira arquitectónica. Co obxectivo de crear un espazo diáfano substituirase esta por un novo elemento ornamental en torno ao que se pavimentará para realzar a nova estrutura como punto de interese visual. A mesma operación realizarase co Porco Antón, situado na mesma zona. O conxunto contará, do mesmo xeito, con nova iluminación e mobiliario urbano.

Nas rúas San Antonio, Arenal e Nova tamén se elevará o nivel do vial conservando o aceirado existente e deixando parte da calzada cunha mínima pendente cara a un dos bordos e eliminando os desniveis de barbacanas e vaos.

Back to top