Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Avanzan as obras de acondicionamento do ximnasio e de mellora da seguridade no CEIP José María Lage

  • O proxecto conta cun orzamento de 117.030 euros e permitirá eliminar as filtracións de auga no ximnasio, así como renovar o seu pavimento, podendo ser utilizada toda a súa superficie para a práctica deportiva.
  • Os traballos tamén dotarán ás instalacións de novos sinais de emerxencia, corredores máis anchos para evacuación e máis extintores.
  • “Seguimos a traballar para adaptar as instalación municipais ás necesidades actuais dá veciñanza, mellorando a súa accesibilidade e eficiencia”, sinalou Penabad Muras.

Avanzan as obras para facer das instalacións do CEIP José María Lage un espazo máis seguro e eficiente. O Concello está a levar a cabo os traballos para acondicionar o ximnasio e mellorar os medios de protección fronte a incendios. Con este proxecto o equipo de goberno local segue “adaptando as instalación municipais ás necesidades actuais, facéndoas máis accesibles e seguras”, sinalou o alcalde do municipio, Juan Penabad Muras.

O Consistorio dedica 117.030 euros para levar a cabo esta iniciativa, que permitirá pavimentar toda a superficie do ximnasio con táboas machihembradas con prestacións adecuadas para a práctica deportiva. Para iso, eliminaranse as irregularidades do terreo provocadas pola piscina que leva en desuso máis de trinta anos e que impedía levar a cabo a práctica deportiva en toda a superficie do ximnasio. Esta solución eliminará o oco da piscina creando unha superficie igualada. Os traballos tamén incluirán o pintado dos parámetros verticais.

Así mesmo, actuarase na cuberta do edificio, impermeabilizándoa e impedindo así as filtracións, protexendo así os novos acabados interiores do ximnasio.

Mellora dos medios de protección

Co obxectivo de mellorar os sistemas de iluminación ante posibles situacións de risco ou emerxencia, tamén se revisará a instalación eléctrica para renovar a iluminación de emerxencia e substituír os diferenciais que non funcionan. Ademais se rotularán correctamente todas as proteccións nos cadros de protección e mando.

Dentro destas actuacións instalarase tamén un sistema de sinalización das vías de evacuación con cartelería fotoluminiscente clase A. Pola outra banda, ampliarase a dotación de extintores. Tamén se levarán a cabo pequenas obras de demolición de tabiquería e recolocación e substitución de carpinterías para mellorar as condicións dos corredores, coa ampliación do ancho útil en puntos críticos e aumentando a seguridade dos percorridos de evacuación.

Penabad Muras sinalou que “o centro tamén será obxecto de futuras actuacións non exterior, coas que se pretende renovar as beirarrúas da zona, incrementando a accesibilidade e ofrecendo itinerarios máis seguros para a os nenos e nenas”.

Back to top