Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A ESCOLA DE MÚSICA CONCELLO DE ORTIGUEIRA (EMCO) VEN DE FACER PÚBLICO O “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021” ASÍ COMO O “PLAN DE CONTINXENCIA COVID-19”

Ambos protocolos recollen as medidas organizativas, de hixiene a tomar así como o seguimento e control de posibles incidencias.

O Concello de Ortigueira dotou ó centro tanto de mamparas, purificador de aire, máscaras, xel hidroalcóholico e productos desinfectantes para facer da EMCO un centro de ensino seguro e agradable.

Pódese descargar os Protocolos Covid na seguinte ligazón:

Descarga PDF Protocolos Covid

Para que a información sobre os protocolos Covid 19, chegue dunha maneira amena ó alumnado máis novo da escola de música, dende o departamento de comunicación EMCO TV elaborouse un video en dibuxos animados para emitirse tanto en youtube como na TV do vestíbulo da escola de música.

Back to top