VESPA VELUTINA

Información sobre que facer se tes un niño de vespa velutina.

PRAGA DA POLILLA DA PATACA

Información, medidas de control e recomendación ante a polilla guatemalteca da patata.

SOLICITUDE DO PERMISO DE QUEIMA

Como solicitar permiso de queima.

DANOS POR XABARIL

Como denunciar os danos por xabaril nas hortas.

DISTANCIAS DAS PLANTACIÓNS

Información sobre a normativa que regula as distancias fixadas pola Lei de Montes.

RECOLLIDA DE LIXO E RECICLAXE

Días de recollida e como avisar.

Back to top