Neste apartado pode atopar todos os bandos publicados pola Alcaldía do Concello de Ortigueira para a súa consulta e/ou descarga.

BANDO DATA CONSULTA/DESCARGA WORD CONSULTA/DESCARGA PDF
VODAS DE OURO 24 agosto 2018 DESCARGA WORD Bando Vodas VER PDF Bando Vodas
XABARÍN 7 xuño 2018 DESCARGA WORD Bando xabarín 7 xullo VER PDF Bando xabarín 7 xullo
XABARÍN 1 xuño 2018 DESCARGA WORD Bando xabarín 1 xullo VER PDF Bando xabarín 1 de xuño
FESTIVAL ORTIGUEIRA 1 xuño 2018 DESCARGA WORD Bando Festival Ortigueira VER PDF Bando Festival Ortigueira
Back to top