Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ortigueira poñerá ao día as vacacións das auxiliares do servizo de Axuda no Fogar neste 2024

Neste 2024 darase solución definitivamente ao problema ao que, desde hai dous anos, fan fronte as auxiliares do servizo de Axuda non Fogar.

Así o explicou o novo director e coordinador de Servizos Sociais, Diego Rodríguez Piñón, nunha reunión informativa celebrada na xornada de onte. A ela asistiron os representantes dos distintos grupos políticos, persoal deste departamento e representantes sindicais das traballadoras.

A solución ao conflito parte de dúas vías paralelas. Por unha banda, reiterar a petición de auxiliares con formación ao INEM. Polo outro, incorporar ás bases da bolsa de traballo de Axuda no Fogar a Disposición Adicional primeira da Orde do 19 de novembro de 2018, na que se fai referencia a que, en caso de acreditarse a ausencia de persoal coas características requiridas, poderían contratarse a persoas que non conten coa cualificación profesional esixida ata o momento no que adquiran esta competencia ou o seu posto poida ser ocupado por un profesional.

Trátase dunha das medidas achegadas polo goberno local para consolidar a súa aposta por mellorar a súa política social, á que este ano se destina ao redor dun millón de euros.

Parte desa cantidade, precisamente, está dirixida á contratación de persoal para Servizos Sociais, o que permite substituír aos traballadores e traballadoras mentres cumpren co seu novo calendario de descansos. Leste foi elaborado co obxectivo de cubrir estes dous anos que o persoal acumulaba sen vacacións.

Back to top