Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

BASES E CONDICIÓNS PARA OS POSTOS DE RESTAURACIÓN DO FESTIVAL DO MUNDO CELTA 2018

O Concello de Ortigueira anuncia o inicio da licitación para a adxudicación para a instalación de postos de restauración durante o Festival Internacional do Mundo Celta 2018.

Así mesmo, publícanse conxuntamente, as bases que rexirán dita adxudicación.

Ambos documentos poden consultarse nas seguintes ligazóns:

VER PDF ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN, MEDIANTE POXA, DA OCUPACIÓN DE PARCELAS PARA A INSTALACIÓN DE POSTOS DE RESTAURACIÓN DURANTE O FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA 2018

VER PDF BASES QUE REGIRÁN LA ADJUDICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE RESTAURACIÓN EN EL FESTIVAL

Back to top