Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A CONTA XERAL DO 2017 EN ORTIGUEIRA DÁ COMO RESULTADO UN REMANENTE DE TESOURERÍA DE 1,4 MILLÓNS DE EUROS

O Concello de Ortigueira reuniu á Comisión Especial de Contas para debatir a Conta Xeral do ano 2017, que obtivo o ditame favorable do devandito órgano. A conta dá como resultado un remanente de tesourería de 1.462.851,60 euros. Tamén se emitiron informes positivos en relación coa regra de gasto e a estabilidade presupostaria.

A Conta Xeral someterase e exposición pública para presentar posibles alegacións durante 23 días a partir da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Back to top