saltar al contenido Saltar a la navegación principal Saltar al pie

BILL EN GENERAL ORTIGUEIRA 2017 da como resultado un excedente de efectivo de 1,4 millones de euros

O Concello de Ortigueira reuniu á Comisión Especial de Contas para debatir a Conta Xeral do ano 2017, que obtivo o ditame favorable do devandito órgano. A conta dá como resultado un remanente de tesourería de 1.462.851,60 euros. Tamén se emitiron informes positivos en relación coa regra de gasto e a estabilidade presupostaria.

A Conta Xeral someterase e exposición pública para presentar posibles alegacións durante 23 días a partir da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Volver arriba