No departamento de urbanismo do Concello de Ortigueira abórdanse os trámites relacionados coa planificación, execución e control do desenvolvemento urbanístico na nosa localidad en aplicación da normativa vixente.

Así, tramítanse todo tipo de licenzas de obras, apertura e certificacións urbanísticas, ofrécese asesoramiento e información aos veciños e veciñas nesta materia e particípase no desenvolvemento de proxectos de interese municipal tanto no ámbito da elaboración de memorias como na solicitude de subvencións.

Esta área está xestionada polo Alcalde Juan Vicente Penabad Muras, e a súas oficinas atópanse na Casa do Concello.

Área de Urbanismo

Praza de Isabel II, s/n.
981 400 000.
Horario: de luns a venres de 9.00h a 14.30h (excepto 13 de xullo, 27 de xullo, 21 de decembro e 28 de decembro que será de 9.00h a 13.00h).
Persoa de contacto: Marta urbanismo@concellodeortigueira.com

PRÓXIMOS EVENTOS

Back to top