Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

En virtude da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeneral, a corporación do Concello de Ortigueira está formada por 13 concelleiros e concelleiras, que se organizan en grupos municipais, e asisten aos órganos colexiados de decisión: Pleno, Xunta de Goberno Local e Comisión Informativa de Pleno.

Os membros de cada un destes órganos municipais son:

 • Grupo Municipal PSdeG-PSOE:
  • Juan Vicente Penabad Muras – Alcalde Presidente
  • Vanesa Trevín Pita
  • Ángel Lozano Novas
  • Juan Manuel Cao García
 • Grupo Mixto BNG:
  • Carlos Emilio Rodríguez Legarreta
 • Grupo Municipal PP:
  • Rafael Girón Martínez
  • Regino Leonardo Quintiana García
  • Adolfo Maragoto Vieites
  • Carmen García Martínez
  • Montserrat Hernández Carrodeguas
 • Non Adscritos/as:
  • Ana María Fojón Bouza
  • María Isabel Rego Martínez
  • Manuel Antonio Novo Landrove

Son membros de la Xunta de Goberno Local os seguintes membros do equipo de goberno:

 • Juan Vicente Penabad Muras – Alcalde Presidente
 • Vanesa Trevín Pita – 1ª Tenente de Alcalde
 • Ángel Lozano Novas – 2º Tenente de Alcalde
 • Juan Manuel Cao García – 3º Tenente de Alcalde

A comisión informativa de pleno está composta por nove membros, que son:

 • En representación do equipo de goberno:
  • Juan Vicente Penabad Muras
  • Vanesa Trevín Pita
 • En representación do Partido Popular:
  • Rafael Girón Martínez
  • Montserrat Hernández Carrodeguas
 • En representación do grupo mixto:
  • Carlos Emilio Rodríguez Legarreta
 • Non adscritos/as:
  • Ana María Fojón Bouza
  • María Isabel Rego Martínez
  • Manuel Antonio Novo Landrove
Back to top